Trouwen is goed voor de gezondheid. Gehuwden leven langer dan ongehuwden, gescheidenen en verweduwden. Gehuwde mannen van 50 jaar leven in 2000 gemiddeld ongeveer vier jaar langer dan ongehuwde mannen van die leeftijd. Gehuwde vrouwen van 50 jaar worden ongeveer twee jaar ouder dan vijftigjarige ongehuwde of gescheiden vrouwen.

In 1950 leven gehuwde 50-jarige mannen gemiddeld een jaar langer dan ongehuwde mannen van die leeftijd. Rond 2000 is het verschil opgelopen naar bijna vier jaar. Weduwnaars hebben in 1950 ongeveer een gelijke levensverwachting als gehuwde mannen. Geleidelijk gaan weduwnaars achterlopen op de gehuwde mannen. Rond 2000 is het verschil opgelopen naar rond 1,5 jaar. Met kleine afstand volgen de gescheiden mannen, de ongehuwde mannen zijn hekkesluiters. Voor 50-jarige vrouwen bestaat een ander patroon. Tot rond 1975 worden ongehuwde en verweduwde vrouwen gemiddeld net zo oud als gehuwde vrouwen, gescheiden vrouwen blijven duidelijk achter. Na 1975 kunnen ongehuwde en in mindere mate verweduwde vrouwen de stijging van de levensverwachting bij gehuwde vrouwen niet meer bijhouden en zakken af naar het niveau van gescheiden vrouwen. Rond 2000 hebben gehuwde vrouwen een levensverwachting die zo’n twee jaar hoger ligt dan die van ongehuwde, gescheiden en verweduwde vrouwen.

Gehuwden leven langer

Leefstijl

Sterfterisico’s liggen in alle leeftijdsklassen voor gehuwden beduidend lager dan voor ongehuwden, gescheidenen en verweduwden. Opvallend is dat deze verschillen niet alleen gelden voor belangrijke doodsoorzaken als kanker en hartaanvallen, maar voor vrijwel alle doodsoorzaken. Ook is het opmerkelijk dat ook onder doodsoorzaken die niets te maken hebben met de gezondheid, zoals moord en doodslag, gehuwden het minste risico lopen. De hogere sterfterisico’s van niet-gehuwden kunnen mogelijk een uitkomst zijn van verschillen in leefstijl. Leefstijlindicatoren die te maken hebben met de gezondheid vertonen frappante verschillen. Ernstig overgewicht komt vooral voor bij Gehuwden leven langer Het heilzame huwelijk Trouwen is goed voor de gezondheid. Gehuwden leven langer dan ongehuwden, gescheidenen en verweduwden. Gehuwde mannen van 50 jaar leven in 2000 gemiddeld ongeveer vier jaar langer dan ongehuwde mannen van die leeftijd. Gehuwde vrouwen van 50 jaar worden ongeveer twee jaar ouder dan vijftigjarige ongehuwde of gescheiden vrouwen. Centraal Bureau voor de Statistiek INDEX 2 gescheiden mannen, zware rokers vinden we vooral onder gescheiden mannen en gescheiden vrouwen, zware drinkers vooral onder ongehuwde en gescheiden mannen. Deze gegevens doen vermoeden dat de hogere sterftekans van niet-gehuwden te maken kan hebben met leefstijl in de zin van het vaker hebben van ongezonde gewoonten. De gehuwde staat vormt dan een bescherming voor dit riskante gedrag. In deze visie heeft de hogere sterftekans van niet-gehuwden dus niet te maken met selectiemechanismen in de zin dat minder gezonde personen een kleinere kans hebben om te trouwen.

Gelukkig senioren koppel

Sociale netwerken

De cijfers over de sterftekansen en de levensverwachting impliceren dat de positieve effecten van het huwelijk groter zijn voor mannen dan voor vrouwen. Dat is ook bekend uit internationaal onderzoek. Vrouwen zouden over het algemeen beter op de gezondheid van zichzelf en de partner letten dan andersom. Andere onderzoekers wijzen op het negatieve verband tussen sociale integratie en ongezonde gewoonten. Vrouwen onderhouden een groter sociaal netwerk van vriendinnen en bekenden dan mannen. Mannen hebben vaak alleen hun eigen vrouw als steun en toeverlaat, aan wie ze hun problemen willen toevertrouwen. Echtscheiding en sterfte van de partner hebben om die reden meer schadelijke gezondheidseffecten op de man dan op de vrouw.

Stress

De heilzame effecten van het huwelijk lijken met name betrekking te hebben op de man. Hiertegenover staat dat een slecht huwelijk meer effecten lijkt te hebben op de vrouw. Zo leidt een slechte relatie onder meer tot meer stress bij de vrouw dan bij de man en het is waarschijnlijk dat depressiviteit effecten heeft op de lichamelijke gezondheid. Vrouwen zullen in het algemeen meer hun best doen de relatie goed te houden. Als dit niet lukt, zijn ze sneller geneigd een echtscheiding aan te vragen.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Schrijf een reactie

5 × 3 =

Bewaren

Door gebruik te maken van deze website of door op "Akkoord" te klikken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de site van Design your Wedding.
Meer informatieAkkoord