Tot nu toe ( 2019) kiest de gemeente er niet voor om digitaal (online) aangifte te doen. Dit betekent dat wanneer je melding wilt maken van een voorgenomen  huwelijk je een afspraak moet maken bij de gemeente. De gemeente wil graag praktische zaken met jullie bespreken als jullie de melding komen inleveren. Dit zijn onder andere de trouwdatum, de trouwlocatie, welke trouwambtenaar jullie willen, wie jullie getuigen zijn, of jullie een trouwboekje willen en wat de kosten zijn.

Trouwen voor de gemeente ( burgerlijk huwelijk) dient altijd plaats te vinden vóór trouwen in de kerk.

Je doet de melding in de gemeente waar je gaat trouwen. De melding doe je uiterlijk 14 dagen voor je gaat trouwen.
Doorgeven wie de getuigen zijn. Dit moeten er minimaal 2 zijn en mogen er niet meer dan 4 zijn. Als jij en je partner een geregistreerd huwelijk hebben en dit willen omzetten in een huwelijk heb je een akte van omzetting nodig.

Trouwen met een niet-Nederlander

Als jouw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een ‘Verklaring geen schijnhuwelijk’ af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring. Je hebt deze verklaring niet nodig, als je:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren
 • Een geldig identiteitsbewijs van beide partners.
 • Een kopie van de geldige identiteitsbewijzen van de getuigen.
 • Wanneer een van beide partners in het buitenland woont, gewoond heeft of in het buitenland geboren is zijn er vaak aanvullende documenten nodig. Neem daarvoor contact op met de gemeente.

Om te kunnen trouwen moeten jullie allebei  minimaal 18 jaar zijn en jullie mogen niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

In de gemeente Aalten

Om het huwelijk te laten voltrekken kunnen jullie terecht in de trouwzaal van het gemeentehuis in de gemeente Aalten.

Kosteloos huwelijk

Dit huwelijk is tijd – en plaatsgebonden. Er mogen alleen getuigen bij aanwezig zijn.

Huwelijk zonder ceremonie

Ook deze huwelijksceremonie is tijd – en plaatsgebonden. Er mogen acht personen komen en dat is inclusief de getuigen

Een locatie naar keuze

Het is mogelijk op een bijzondere locatie in de gemeente Aalten te trouwen. Je kunt hierbij denken aan een speciale plek of een horecagelegenheid. Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek een locatie aanwijzen als trouwlocatie. Als je een locatie hebt gevonden dient je uiterlijk drie maanden van te voren een schriftelijk verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten. Het college beoordeelt of op de betreffende locatie getrouwd kan worden. Houd hierbij rekening met extra kosten.

In de gemeente Aalten is het mogelijk om een ‘eigen’ ambtenaar burgerlijke stand het huwelijk te laten voltrekken. Deze ambtenaar wordt dan voor één dag benoemd. Deze te benoemen BABS moet dan wél in een andere gemeente werkzaam zijn in deze functie. Het verzoek hiervoor moet uiterlijk 3 maanden vóór de huwelijksdatum zijn ingediend bij de gemeente Aalten.

Het formulier ‘verzoek benoeming als BABS voor één dag’ kunt u vinden onder ‘formulieren’. Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de trouwdatum
 • de trouwlocatie
 • welke trouwambtenaar u wilt
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie
 • of u een trouwboekje wilt
 • wat de kosten zijn

Bron: Gemeente Aalten

Wil je weten wat de kosten voor een huwelijk zijn?
Bekijk dan de link over kosten huwelijk in gemeente Aalten.

Bekijk 1 trouwlocatie in Aalten

Interessante trouwleveranciers in Aalten

Bewaren

Door gebruik te maken van deze website of door op "Akkoord" te klikken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de site van Design your Wedding.
Meer informatieAkkoord