Snel naar:

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?
Kosten huwelijkse voorwaarden
Wanneer huwelijkse voorwaarden overwegen?
Zelf huwelijkse voorwaarden opstellen
Soorten huwelijkse voorwaarden

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Het is een overeenkomst tussen man en vrouw, man en man of vrouw en vrouw die in het huwelijk treden of al gehuwd zijn. In de huwelijkse voorwaarden worden het recht op bezit en inkomen geregeld. Ze sluiten bepaalde bezittingen en schulden uit van het trouwen in beperkte gemeenschap van goederen. Voor het opstellen van de huwelijkse voorwaarden is de goedkeuring van beide partijen nodig. De huwelijkse voorwaarden moeten worden vastgelegd in een notariële akte. De notaris kan de huwelijkse voorwaarden inschrijven in het openbaar huwelijksgoederenregister bij de rechtbank. Vanaf het moment dat het huwelijk wordt gesloten zijn de huwelijkse voorwaarden geldig.

Kosten huwelijkse voorwaarden

Vanaf ongeveer € 600,- en kan snel oplopen naarmate de voorwaarden ingewikkelder worden. De kosten zijn afhankelijk van de notaris en de complexiteit van de akte.

Waarom trouwen onder huwelijkse voorwaarden?

Niet iedereen vindt het leuk om te trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Bedenk dat zo lang het goed gaat met jullie huwelijk er eigenlijk niets aan de hand is. Zorg er voor dat jullie je allebei goed voelen bij de gemaakte afspraken. Wijzigingen aanbrengen of de huwelijkse voorwaarden opheffen kan altijd met wederzijdse toestemming.

Tekenen huwelijkse voorwaarden

Wanneer kun je huwelijkse voorwaarden overwegen?

 • Als het verschil in inkomen erg groot is of wanneer een van beiden een vermogen heeft.
 • In geval je met een partner trouwt die schulden heeft. Zou je in dat geval trouwen in gemeenschap van goederen dan wordt de helft van de schuld van jou.
 • Als je een partner hebt die gokt, een verslaving heeft of niet met geld om kan gaan.
 • Wanneer een van jullie een eigen bedrijf heeft. Eventuele schuldeisers kunnen dan niet aan het vermogen van de partner komen. De notaris moet de akte van de huwelijkse voorwaarden dan wel inschrijven in het openbaar huwelijksgoederenregister bij de rechtbank van de plaats waar het huwelijk wordt gesloten.
 • Als je schenkingen of erfenissen niet wilt delen met je partner.
 • Wanneer je met je eigen vermogen geen risico wilt lopen omdat je bang bent dat je partner daar anders mee om zal gaan dan jij hoopt.
 • Als je voor de tweede keer gaat trouwen.
 • Als er kinderen zijn uit een eerder huwelijk. Wil je de erfenis van de kinderen uit een eerder huwelijk veilig stellen?

Huiswerk doen: zelf alvast huwelijkse voorwaarden opstellen

Voordat jullie naar de notaris stappen om huwelijkse voorwaarden te laten opmaken kunnen jullie al wat huiswerk doen.

Bezittingen vóór het huwelijk

 • Voordat jullie gaan trouwen hebben jullie allebei je eigen bezittingen zoals de inboedel van je huis, spaargeld of schulden.
 • Wat willen jullie met de inboedel? Wil je dat die van jullie samen wordt of is er iets wat je voor jezelf wil houden?
 • Hoeveel geld of schulden hebben jullie? Willen jullie dit gescheiden houden?
 • Heeft een van jullie een eigen woning? Ga je die verkopen en samen opnieuw beginnen? Wil je de opgebouwde overwaarde van de woning voor jezelf houden? Of willen jullie de koopwoning en hypotheek op beider naam zetten? Informeer naar de financiële gevolgen? Hoeveel betaald elk van jullie of wordt dit gemeenschappelijk?
 • Heeft een van jullie een eigen bedrijf? Wil je voorkomen dat eventuele schulden op je partner verhaald worden?
Koppel pakt verhuisdoos uit

Bezittingen nadat het huwelijk gesloten is

 • Hoe willen jullie de kosten van het huishouden verdelen?
 • Hoe willen jullie de kosten verdelen als de een méér verdiend dan de ander?
 • Hoe verdelen jullie de kosten als er maandelijks een tekort is aan huishoudgeld of wat doen jullie als er geld overblijft?
 • Wie wordt eigenaar van goederen die tijdens jullie huwelijksleven worden aangeschaft?
 • Verwacht een van jullie een erfenis te krijgen? Wordt die dan van jullie samen of wil je die gescheiden houden?

Tip

Informeer wat je kunt regelen bij overlijden of echtscheiding? Dit is vooral belangrijk wanneer een van beide partners over een eigen woning of bedrijf beschikt. Vraag in geval van echtscheiding advies vóórdat jullie gaan scheiden.

Huwelijkse voorwaarden bepalen

Je bent in grote mate vrij de inhoud van de huwelijkse voorwaarden te bepalen. Je kunt niet afwijken van de regels van erfrecht voor de langstlevende echtgenoot. Er zijn verschillende soorten huwelijkse voorwaarden of mengvormen daarvan. Bespreek met de notaris waarom jullie op huwelijkse voorwaarden willen trouwen en wat daarin voor jullie belangrijk is. Natuurlijk bespreek je dit soort dingen als partners samen. Je zult het er samen mee eens moeten zijn.

De verschillende soorten huwelijkse voorwaarden:

Koude uitsluiting:

Waarbij elke vorm van vermogen of gemeenschappelijk inkomen is uitgesloten. Wel blijft de wettelijke verplichting bij te dragen in de kosten van de huishouding. Deze vorm komt niet veel meer voor omdat het niet eerlijk is wanneer een partner in geval er kinderen komen en besluit deze fulltime op te voeden geen baan en dus geen inkomen heeft. Bij echtscheiding na 30 april 1995 wordt het pensioen ondanks koude uitsluiting verdeeld, tenzij de Wet WPS (wet verevening pensioenrechten bij scheiding) niet van toepassing wordt verklaard in de huwelijkse voorwaarden.

Beperkte gemeenschap:

Hierbij is sprake van een gemeenschappelijk deel en een privédeel. Stel dat je al een erfenis of een flinke schenking hebt gekregen voordat je gaat trouwen dan kun je deze buiten de gemeenschap van goederen houden. Dit is tegenwoordig al geregeld als je trouwt in beperkte gemeenschap van goederen.

Periodieke verrekening van inkomsten:

In de praktijk komt het er op neer dat er een gezamenlijke bankrekening wordt geopend. Beide storten hierop het verdiende geld om daarmee de uitgaven van het huishouden te bekostigen. Na afloop van het jaar wordt het saldo alsnog verdeeld door stortingen op privérekeningen.

Finaal verrekenbeding:

Deze vorm kan dienen als aanvulling op bestaande voorwaarden. Stel dat een van beiden een eigen bedrijf heeft en jullie een strikte scheiding willen tussen elkaars eigendommen. Bij echtscheiding of overlijden worden alle eigendommen verdeeld alsof je in gemeenschap van goederen was getrouwd.

Tip:

Bedenk dat de notaris de beste raadgever is, hij weet wat er mogelijk en niet mogelijk is. Vraag offertes op en let er op dat je goede voorlichting krijgt. Informeer of je nog andere testamenten nodig hebt.

Schrijf een reactie

1 × een =

Bewaren

Door gebruik te maken van deze website of door op "Akkoord" te klikken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de site van Design your Wedding.
Meer informatieAkkoord