Gemeenschap van goederen

Als jullie trouwen betekent dit dat jullie automatisch trouwen in gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat al jullie bezittingen én schulden van jullie samen zijn. Mocht jullie huwelijk ooit in een echtscheiding eindigen, dan hebben jullie ieder het recht op de helft van de totale waarde van de gemeenschapsgoederen. Bij een schuld betalen beide partners de helft van de schuld. Het is echter niet mogelijk een eigen schuld van de ene echtgenoot te verhalen op het eigen vermogen van de andere.

Niet in de gemeenschap van goederen vallen:

  • geërfde of geschonken goederen waarvan door de erflater of schenker bepaald is dat zij buiten de gemeenschap vallen
  • het recht van vruchtgebruik op (delen van) de nalatenschap waarvan door een langstlevende echtgenoot vanwege artikelen 4:29 en 4:30 BW de vestiging gevorderd kan worden jegens de erfgenamen van de overleden echtgenoot.
  • goederen en schulden die aan een van de echtgenoten op een bijzondere wijze verknocht zijn, voor zover die verknochtheid zich tegen het in de gemeenschap vallen verzet.
  • pensioenrechten (deze worden wel verevend, maar via de Wet verevening pensioenrechten)

Koppel speelt met verhuisdozen

Huwelijkse voorwaarden

Een aantal redenen om juist op huwelijkse voorwaarden te trouwen kunnen zijn:

  • Voorkomen dat bij een echtscheiding je partner aanspraak wil maken op jouw eigen vermogen
  • Voorkomen van deling van inkomen, schenkingen, makingen of erfenissen
  • Beschermen van het financiële risico van een partners onderneming. Schuldeisers van de ondernemer kunnen in dat geval het vermogen van de partner niet aanspreken
  • Als je pensioen op een andere manier wilt regelen

Als jullie op huwelijkse voorwaarden trouwen kunnen jullie niet afwijken van de wettelijke regels over het ouderlijk gezag en de regels van erfrecht voor de langstlevende echtgenoot. Huwelijkse voorwaarden kunnen gemaakt worden zowel voor het huwelijk als tijdens het huwelijk. De notaris moet overigens wel van de huwelijkse voorwaarden een akte opmaken, anders zijn ze niet geldig.

Schrijf een reactie

Door gebruik te maken van deze website of door op "Akkoord" te klikken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de site van Design your Wedding.
Meer informatieAkkoord