Wanneer jullie gaan trouwen, moeten jullie daarvan eerst aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit heet een huwelijksaangifte ofwel ondertrouw. De huwelijksaangifte (ondertrouw) moet worden gedaan in de woonplaats van één van jullie. Dit geldt ook wanneer jullie in een andere gemeente dan jullie eigen gemeente willen trouwen. Je dient dit wel bij de aangifte kenbaar te maken.

Decoratie trouwen

De periode tussen de ondertrouw en jullie huwelijk ligt niet vast. Deze periode ligt gemiddeld tussen één jaar en ten minste 14 dagen voor jullie huwelijk. Het kan zijn dat een gemeente andere regels opstelt, bij sommige gemeentes geldt een minimumperiode van 6 weken. De periode van ondertrouw dient om na te kunnen gaan of aan alle wettelijke en kerkrechtelijke eisen voor het aangaan van een huwelijk voldaan is. Van de aangifte wordt een akte opgemaakt. De huwelijksplechtigheid kan op zijn vroegst twee weken na de datum van de akte van aangifte plaatsvinden. Als het huwelijk niet binnen een jaar na de aangifte voltrokken is, vervalt de aangifte en moet u opnieuw in ondertrouw gaan.

Wat wordt er tijdens de ondertrouw geregeld?

Documenten ondertekenen

 • Het overleggen van de geboorteakte (lang niet altijd nodig)
 • Vastleggen van datum, locatie en de trouwdatum van het huwelijk
 • Het doorgeven personalia van de getuigen
 • Vastleggen of jullie trouwen onder huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen. Trouwen in gemeenschap van goederen verandert op 1 januari 2018. Trouwen in gemeenschap van goederen verandert dat in een beperkte gemeenschap van goederen.
 • Aangeven of jullie een trouwambtenaar van de gemeente willen of dat jullie kiezen voor een eigen trouwambtenaar (Babs).
 • Aangeven in welke plaats jullie gaan trouwen.
 • Doorgeven of jullie een gratis huwelijk wensen.
 • Of je je naam wil behouden of veranderen.
 • Bepaling van de kosten van de huwelijksvoltrekking, (de hoogte van dit bedrag is onder andere afhankelijk van de gekozen dag, locatie en tijd).
 • Wanneer een van de toekomstige echtgenoten de Nederlandse nationaliteit niet bezit, dient de IND het huwelijk te fiatteren.

Welke documenten heb je nodig om in ondertrouw te kunnen gaan?

Huwelijkse akte tekenen bruid

Let op: de documenten die je nodig hebt kunnen per gemeente verschillen.

 • Een afschrift van de geboorteakte (niet altijd)
 • Een legitimatiebewijs van jullie beiden
 • Een (kopie) legitimatiebewijs van de getuigen (minimaal 2 en maximaal 4 getuigen van 18 jaar en ouder)
 • Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (hierop staan uw nationaliteit en burgerlijke staat vermeld)
 • Mocht je eerder getrouwd zijn geweest, dan ook zul je ook een bewijs van beëindiging van een vorig huwelijk moeten meenemen
 • En eventueel een bewijs van overlijden van je vorige echtgenoot/echtgenote

Gemeente

Voordat je in ondertrouw gaat krijg je meestal als eerste een voorbereidend gesprek met de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij de meeste gemeenten kun je je huwelijksaangifte alleen doen als je van tevoren een afspraak hebt gemaakt. Dit kan tegenwoordig ook online. Daarvoor heb je wel DigiD nodig. Let op: de procedure kan per gemeente verschillend zijn.

Kosten

Gemeenten kunnen kosten in rekening brengen voor de akte van aangifte van een huwelijk. Er zijn ook gemeenten waarbij dit gratis is.

Buitenland

Als je in het buitenland woont en in Nederland wilt trouwen, moet je aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag.

Schrijf een reactie

1 + 16 =

Bewaren

Door gebruik te maken van deze website of door op "Akkoord" te klikken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de site van Design your Wedding.
Meer informatieAkkoord